Reykjavik , Iceland
アイスランド首都、レイキャビィーク。チョルトニン湖からの眺め。
https://visitreykjavik.is/tjornin-pond